ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌ ب‍راس‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ش‌ج‍ل‍دی‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دم‍ع‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰ - ۱۲۹۷
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌ ب‍راس‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ش‌ج‍ل‍دی‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دم‍ع‍ی‍ن‌/ ت‍خ‍ل‍ی‍ص‌، وی‍رای‍ش‌ و اض‍اف‍ات‌ واح‍د پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍ی‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ع‍ی‍ن‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : و، ۱۰۱۲ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-7603-07-x‬ ؛ ‎964-7603-07-x‬ ؛ ‎964-7603-07-x‬ ؛ ‎964-7603-07-x‬ ؛ ‎964-7603-07-x‬ ؛ ‎964-7603-07-x‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Persian dictionary Moin‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۴۸۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۵۰۰۰۰ :۱۳۸۳ ری‍ال‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍ی‍ن‌
‏رده بندی کنگره : PIR۲۹۵۴‭/م‌۶ف‌۴۵
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۵۰۲۸
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌ ب‍راس‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ش‌ج‍ل‍دی‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دم‍ع‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۲۹۰۶ ‬
‪ ۵۵۷۴۱۴ ‬
۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۲۹۰۷ ‬
‪ ۵۵۷۴۱۵ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۴۱۸۰ ‬
‪ ۵۳۵۴۰۸ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۴۱۸۱ ‬
‪ ۵۹۴۷۲۳ ‬
۹
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۰۹۷۲ ‬
‪ ۵۰۳۰۹۷ ‬
۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۰۹۷۳ ‬
‪ ۴۰۵۵۸۴ ‬
۱
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۳۴۶۵ ‬
‪ ۸۵۹۳۰۷ ‬
۴
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۵۳۹۲۵ ‬
‪ ۱۰۵۶۶۱۹ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۱۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh