ش‍ی‍ن‍م‍ای‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍دال‍رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۸
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ی‍ن‍م‍ای‌/ پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ای‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ ش‍اه‍رودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ه‍م‍راز، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۸۰] ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌؛ ۵/۸‎ x‬۱۹س‌م‌
‏شابک : ‎964-91482-4-8‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91482-4-8‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ش‍اه‍رودی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۲۹ - ، طراح‌ و ع‍ک‍اس‌
‏رده بندی کنگره : PIR۴۳۱۷‭/ع‌۲ش‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۷‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ع‌۳۴۳ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۸۹۱۳
 
   آدرس ثابت  ش‍ی‍ن‍م‍ای‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۹۱۰۸ ‬
‪ ۴۰۷۳۵۱ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۹۱۰۹ ‬
‪ ۶۵۲۵۵۸ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh