ل‍وی‍ی‌ آراگ‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍وئ‍ی‍س‌، ه‍ل‍ن‍ا
‎Lewis, Helena‬
‏عنوان و نام پديدآور : ل‍وی‍ی‌ آراگ‍ون‌/ ه‍ل‍ن‍ا ل‍وئ‍ی‍س‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍اه‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۱۰۰] ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍ران‍س‍ه‌۴)
‏شابک : ‎964-7948-01-8‬۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7948-01-8‬۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۹] - ۸۳
‏موضوع : آراگ‍ون‌، ل‍وئ‍ی‌، ۱۹۸۲ - ۱۸۹۷م‌.‎ --Aragon, Louis‬ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PQ۲۶۰۱‭/ر۱۳ی‌۸۷
‏رده بندی دیویی : ۸۴۸/۹۱۲۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۸۸۳۷
 
   آدرس ثابت  ل‍وی‍ی‌ آراگ‍ون‌
بعد  قبل