س‍رگ‍ذش‍ت‌ س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌ (۱۹۵۲ - ۱۹۱۳) گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا آن‍دره‌ ب‍رت‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رت‍ون‌، آن‍دره‌، ‏‫۱۸۹۶ -‏۱۹۶۶م.‬
Breton, Andre
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رگ‍ذش‍ت‌ س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌ (۱۹۵۲ - ۱۹۱۳) گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا آن‍دره‌ ب‍رت‍ون‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۹ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫‭‎964-312-636-6‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫‬۱۳۶۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Entretiens = conversations: the autobiography of surrealism‬‭‭.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم : ۱۳۸۳ .
‏يادداشت : چاپ سوم : ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : ب‍رت‍ون‌، آن‍دره‌، ‏‫۱۸۹۶ -‏۱۹۶۶م.‬
‏موضوع : نویسندگان فرانسوی-- ‏‫ قرن ۲۰م.‏-- مصاحبه‌ها
‏موضوع : سوررئالیسم
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PQ۲۶۰۶ /ر۳۶ی۷‏‫‬‮‭ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۴۱/۹۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۷۵۵۵
 
   آدرس ثابت  س‍رگ‍ذش‍ت‌ س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌ (۱۹۵۲ - ۱۹۱۳) گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا آن‍دره‌ ب‍رت‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۷۱۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۷۲۳ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۳۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۳۷۴ ‬
۸
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۲۶۶۴ ‬
‪ ۵۳۲۱۹۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۲۶۶۵ ‬
‪ ۳۶۱۹۰۵ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۵۷۲۶۶ ‬
‪ ۱۵۴۷۹۸۲ ‬
۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۷۲۶۷ ‬
‪ ۲۱۱۲۶۸ ‬
۲
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۵۰۸۱ ‬
‪ ۷۳۶۲۳۶ ‬
۵
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۵۰۸۲ ‬
‪ ۷۳۴۸۹۰ ‬
۶
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۲۴۴۴ ‬
‪ ۱۵۵۱۸۲۳ ‬
۹
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۲۴۴۵ ‬
‪ ۱۵۵۱۸۲۴ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۱۲۰۸ ‬
‪ ۱۶۴۴۸۹۰ ‬
۱۱
۱۳۹۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۵۲۶۷ ‬
‪ ۱۹۹۱۴۰۳ ‬
۱۲
۱۳۹۶
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh