ع‍ل‍م‍ا و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌: س‍ی‍ری‌ در اح‍وال‌ و آث‍ار م‍ک‍ت‍وب‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍ل‍م‍ا، ف‍ض‍لا و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ق‍رون‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : حسینی، باقر، ‏‫۱۳۴۵ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ل‍م‍ا و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌: س‍ی‍ری‌ در اح‍وال‌ و آث‍ار م‍ک‍ت‍وب‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍ل‍م‍ا، ف‍ض‍لا و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ق‍رون‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌/ م‍ول‍ف‌ ب‍اق‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : زاب‍ل‌: دانشگاه زابل، روابط عمومی‏‫‬، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲۶ص.‬
‏فروست : اف‍ت‍خ‍ارات‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌‏‫؛ ۱۰.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۶
‏موضوع : مجتهدان و علما -- سرگذشتنامه
‏موضوع : 'Ulama -- Biography
‏موضوع : عارفان -- ایران -- سرگذشتنامه
‏موضوع : Mystics -- Iran -- Biography
‏موضوع : دانشمندان -- ایران -- سرگذشتنامه
‏موضوع : Scientists -- Iran -- Biography
‏موضوع : سیستان -- سرگذشتنامه
‏موضوع : Sistan (Iran and Afghanistan) -- Biography
‏شناسه افزوده : دانشگاه زابل. روابط عمومی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬DSR۲۰۲۹‭/ی۸۲۵‏‫‬‬‮‭ح۵ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۷۴۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۱۵۵۱
 
   آدرس ثابت  ع‍ل‍م‍ا و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌: س‍ی‍ری‌ در اح‍وال‌ و آث‍ار م‍ک‍ت‍وب‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍ل‍م‍ا، ف‍ض‍لا و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ق‍رون‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۶۲۵ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۴۲۷ ‬
۸
۱۳۸۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۹۸۰ ‬
‪ DSR۲۰۲۹ /ی۸۲۵ح۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۹۳۴ ‬
‪ DSR۲۰۲۹/ی۸۲۵ ح۵ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۲۱۰۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۶۶۰۴ ‬
۶
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۸۲۶۹ ‬
‪ ۸۰۰۰-۸۲۶۹ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۰۴۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۰۴۱ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۷۹۸۱ ‬
‪ ۱۷۵۳ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۹۱۶۱۸۱ ‬
‪ ۱۹۱۹۳۸۷ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh