ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍وری‍ن‌، ورن‍ر ج‍وزف‌
Severin, Werner Joseph
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌/ ورن‍رج‍ی‌ س‍وری‍ن‌، ج‍ی‍م‍زدب‍ل‍ی‍و ت‍ان‍ک‍ارد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ده‍ق‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ط، ۵۷۵ ص‌.‬‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۵۷۳.
‏شابک : ‏‫‏۳۵۰۰۰ری‍ال‌‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭‭‬‬‬‬‬‭‭‏‫‬‭ ‏‫‭‎964-0345-55-5 :‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۷۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۸۲۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‬‏‫‬‭978-964-03-4555-9 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Communication theories: origins, methods, and uses in the mass ‭media.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۳۷-۵۷۵.
‏موضوع : رسانه‌های گروهی
‏موضوع : ارتباط
‏شناسه افزوده : ت‍ان‍ک‍ارد، ‏‫جیمز دبلیو.‬
‏شناسه افزوده : Tankard, James W.
‏شناسه افزوده : دهقان، علیرضا، ‏‫۱۳۳۶ - ‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭P۹۰‏‫‭‭/س‌۹ن‌۶ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۲/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۶۰۱۱
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۰۴۸ ‬
‪ ۶۳-۵۴۰۴۸ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۴۲۵۷ ‬
‪ ۶۳-۱۰۶۲۰۱ ‬
۷
۱۳۸۶
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۸۴۴ ‬
‪ P۹۰ /س۹ن۶ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۲۷ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۴۵۴۴۴ ‬
‪ ۱۴۰۰۷۵۲ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۵۴۴۵ ‬
‪ ۴۱۲۹۴۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۸۹۶۲ ‬
‪ ۳۲۹۱۲۴ ‬
۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۸۹۶۳ ‬
‪ ۳۲۹۱۲۳ ‬
۵
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۷۳۵۲ ‬
‪ ۸۶۸۳۲۰ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۷۳۵۳ ‬
‪ ۸۶۸۳۲۱ ‬
۹
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۱۰۵۷ ‬
‪ ۸۷۴۰۴۱ ‬
۸
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۶۱۸ ‬
‪ ۱۲۷۳۵۷۳ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh