ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ق‍دس‌ س‍ره‌)، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۴۳۰ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-6740-82-0‬۱۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-82-0‬۱۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۲۳] - ۴۳۰
‏موضوع : اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ه‍زاره‌ه‍ا -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ه‍زاره‌ه‍ا -- وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ق‍دس‌ س‍ره‌)
‏رده بندی کنگره : DS۳۵۶‭/ف‌۴۳ج‌۲
‏رده بندی دیویی : ۹۵۸/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۲۳۹۳
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۹۸۳۶ ‬
‪ ۲۱۴۳۲۱۵ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۹۸۳۷ ‬
‪ ۳۰۵۲۹۸ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh