ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍وران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍وران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌/ دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍وران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر،۱۳۸۱ .
‏مشخصات ظاهری : ج.؛ ۲۲×۲۹س‌م.
‏شابک : ‏‫(دوره)‬‬‬‏‫‬‭964-506-012-3‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫:(ج. ۱)‬‬‬‏‫‬‭964-471-676-0‬‬ ؛ ‏‫(ج. ۲)‬‏‫‬‭964-506-014-1 ؛ ‏‫(ج. ۳)‬‬‬‏‫‬‭964-506-284-5‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍اپا
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Encyclopedia of contemporary Iranian prominent figures‬.
‏يادداشت : ج‌. ۲(چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴) (فیپا)‬
‏يادداشت : ج. ۳(چاپ اول: ۱۳۸۵)(فیپا)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. (از) ف‍ره‍اد آب‍ادان‍ی‌ (ت‍ا) ص‍ادق‌ آی‍ی‍ن‍ه‌ون‍د .-- ج. ۲. .-- ج. ۳. (از) اشتری(تا) امام جمعه خویی، میرزا یحیی.
‏موضوع : س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌. دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
‏شناسه افزوده : ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍وران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭CT۱۸۸۶‏‫‬‭/ف۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۲۰/۰۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۴۰۹۱
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍وران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۲۵ ‬
‪ CT۱۸۸۶ /ف۴ ۱۳۸۱ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۰۱۱ ‬
‪ CT۱۸۸۶ /ف۴ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۷۴۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۱۴۸۹ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۱
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۵۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۵۲ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۱
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۵۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۵۳ ‬
۲
۳
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۳۴۳ ‬
‪ CT۱۸۸۶ /ف۴ ۱۳۸۴ ‬
۲
۱
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۳۴۴ ‬
‪ CT۱۸۸۶ /ف۴ ۱۳۸۱ ‬
۱
۷
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۷۰۰۸ ‬
‪ ۴۲۹۰۱۳ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۷۰۰۹ ‬
‪ ۵۱۲۱۸۷ ‬
۱
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۳۸۳۵ ‬
‪ ۴۵۹۶۴۷ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۴۰۸۹ ‬
‪ ۵۴۴۶۱۴ ‬
۱
۴
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۱۶۸۲۰ ‬
‪ CT۱۸۸۶ /ف۴ ‬
۱
۶
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۵۱۴۵۳ ‬
‪ ‏‫‬‭CT۱۸۸۶ ‏‫‬‭/ف۴ ‬
۲
۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۱۴۵۴ ‬
‪ ۵۸۶۹۴۰ ‬
۲
۶
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۳۰ ‬
‪ ۶۷۴۹۸۴ ‬
۱
۸
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۱۱۱ ‬
‪ ۷۱۰۳۵۷ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۲۲۰۱۶ ‬
‪ ‏‫‬‭CT۱۸۸۶ ‏‫‬‭/ف۴ ‬
۲
۱۱
۸۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۶۶۹۳۹ ‬
‪ ۱۵۶۷۶۱۹ ‬
۲
۱۰
۸۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۹۰۶۴۹۲ ‬
‪ ‏‫‬‭CT۱۸۸۶ ‏‫‬‭/ف۴ ‬
۱
۵
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh