رس‍ال‍ه‌ ه‍لال‍ی‍ه‌ در ش‍رح‌ ح‍ال‌ ام‍ام‍زاده‌ م‍ح‍م‍د ه‍لال‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آران‍ی‌، غ‍لام‍رض‍اب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ق‌۱۲۶۵ - ۱۱۹۲
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ال‍ه‌ ه‍لال‍ی‍ه‌ در ش‍رح‌ ح‍ال‌ ام‍ام‍زاده‌ م‍ح‍م‍د ه‍لال‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا آران‍ی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ س‍ل‍م‍ان‍ی‌ آران‍ی‌
‏مشخصات نشر : آران‌: ب‍ی‍دگ‍ل‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آران‌ و ب‍ی‍دگ‍ل‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : [۳۰۴] ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-330-209-1‬۱۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-330-209-1‬۱۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:"‎Cholamreza Arani. Risalah Hilalyyah: Familiavity With "Mohammad Hilal ibn Ali‬.
‏موضوع : م‍ح‍م‍د ه‍لال‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ۱۴ - ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ام‍ام‍زادگ‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭BP۵۳/۵‏‫‭‭‭/م‌۳آ۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۷/۹۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۰۴۹
 
   آدرس ثابت  رس‍ال‍ه‌ ه‍لال‍ی‍ه‌ در ش‍رح‌ ح‍ال‌ ام‍ام‍زاده‌ م‍ح‍م‍د ه‍لال‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۰۳۸۸۲ ‬
‪ ‭BP۵۳/۵ /‮م‌‬۳آ۴‬ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۳۸۸۳ ‬
‪ ۴۲۱۰۸۹ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh