زن‍دگ‍ی‌ م‍س‍روپ‌ م‍اش‍ت‍وس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍وری‍ون‌، ورداپ‍ت‌، ۳۸۰؟ - ۴۵۰؟م‌
‎Koriure, verdapet‬
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌ م‍س‍روپ‌ م‍اش‍ت‍وس‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍وری‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ گ‍ارون‌ س‍ارک‍س‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ائ‍ی‍ری‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۳
‏شابک : ‎964-6479-50-2‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6479-50-2‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎kuriun. The life of Mashtots‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍س‍روپ‌، ق‍دی‍س‌، ۳۶۱؟ - ۴۴۰م‌.‎ --Mesrop, Saint‬س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ال‍ف‍ب‍ای‌ ارم‍ن‍ی‌
‏موضوع : ق‍دی‍س‍ان‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ -- ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : س‍ارک‍س‍ی‍ان‌، گ‍ارون‌، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BX۱۲۹‭/م‌۵ک‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۷۰/۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۲۳۸
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌ م‍س‍روپ‌ م‍اش‍ت‍وس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۲۸۴۰۰ ‬
‪ ‭BX۱۲۹ /‮م‌‬۵‮ک‌‬۹ ۱۳۸۱‬ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۸۴۰۱ ‬
‪ ۴۱۰۷۱۱ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh