ج‍ع‍ب‍ه‌ س‍ی‍اه‌ خ‍رم‌آب‍اد: م‍ح‍اک‍م‍ه‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌ س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍اج‌زاده‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از وق‍ای‍ع‌ خ‍رم‌آب‍اد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍دی‌، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌، - ۱۳۵۳
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ع‍ب‍ه‌ س‍ی‍اه‌ خ‍رم‌آب‍اد: م‍ح‍اک‍م‍ه‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌ س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍اج‌زاده‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از وق‍ای‍ع‌ خ‍رم‌آب‍اد/ ب‍ه‌روای‍ت‌ ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ی‍دی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍رای‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۱۵
‏فروست : (ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌۸)
‏شابک : ‎964-7362-24-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌ س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍اج‌زاده‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از وق‍ای‍ع‌ خ‍رم‌آب‍اد
‏موضوع : ت‍اج‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۵ - -- م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ا، دع‍اوی‌ و غ‍ی‍ره‌
‏موضوع : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
‏موضوع : ت‍اج‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۵ - -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۷۰/ت۲‭ش‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۲۸۲
 
   آدرس ثابت  ج‍ع‍ب‍ه‌ س‍ی‍اه‌ خ‍رم‌آب‍اد: م‍ح‍اک‍م‍ه‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌ س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍اج‌زاده‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از وق‍ای‍ع‌ خ‍رم‌آب‍اد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۷۳۱۶ ‬
‪ ۲۱۳۷۶۴۸ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۷۳۱۷ ‬
‪ ۳۰۹۹۹۳ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh