<ال‍ف‍ه‍رس‍ت‌ = ف‍ه‍رس‍ت‌>
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ن‍دی‍م‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌، - ق‌۳۸۰
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ف‍ه‍رس‍ت‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌ ال‍ن‍دی‍م‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍ج‍دد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍اطی‍ر: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‌ و س‍ه‌، ص‌ ۸۵۲
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍اطی‍ر۳۴۰)
‏شابک : ‎964-331-118-x‬۷۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-331-118-x‬۷۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ت‍ج‍دد، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۵ - ۱۲۷۲، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : Z۷۰۵۲‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۹۰۴۱ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۰۱۱/۲۹۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۳۰۰
 
   آدرس ثابت  <ال‍ف‍ه‍رس‍ت‌ = ف‍ه‍رس‍ت‌>
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۹۳ ‬
‪ Z۷۰۵۲ /الف۲ف۹۰۴۱ ۱۳۸۱ ‬
۹
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۶۴۶ ‬
‪ Z۷۰۵۲ /الف۲ف۹۰۴۱ ۱۳۸۱ ‬
۱۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۵۰۰۲ ‬
‪ ۲۷۲۱۶۳ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۵۰۰۳ ‬
‪ ۲۷۶۳۲۲ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۶۳۱۲۲ ‬
‪ ۱۴۷۷۳۲۶ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۶۳۱۲۳ ‬
‪ ۱۴۷۷۳۲۵ ‬
۱۱
۱۳۸۱
۱
 
تالار مرجع
‪ ۷۱۳۷۰۲ ‬
‪ Z۷۰۵۲ ‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۹۰۴۱ ۱۳۸۱ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۳۷۲۰ ‬
‪ ۳۲۳۴۷۴ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
تالار مرجع
‪ ۷۱۳۷۲۴ ‬
‪ Z۷۰۵۲ ‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۹۰۴۱ ۱۳۸۱ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۳۷۲۵ ‬
‪ ۳۲۳۳۰۹ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۸۲۰۷۰۵ ‬
‪ Z۷۰۵۲ /الف۲ف۹۰۴۱ ۱۳۸۱ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh