پ‍وس‍ت‌ ان‍داخ‍ت‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍وئ‍ن‍ت‍س‌، ک‍ارل‍وس‌، ‏‫۱۹۲۸ - ‏۲۰۱۲م.‬
Fuentes, Carlos
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍وس‍ت‌ ان‍داخ‍ت‍ن‌/ ک‍ارل‍وس‌ ف‍وئ‍ن‍ت‍س‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: آگ‍اه‌‬‏‫، ۱۳۸۰.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۳۲ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۳۷۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‎964-416-176-9‬‬‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‎964-329-010-7‬‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ریال(چاپ پنجم)‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:. ‭ ‬‭‎Cambio de piel: A change of skim
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۸۱.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: پاییز ۱۳۸۶.‬
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : داستان‌های اسپانیایی -- قرن ۲۰م.
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PQ۷۲۹۷‏‫‬‭‬‭/ف۹پ۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۸۶۴/۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۷۵۱۸
 
   آدرس ثابت  پ‍وس‍ت‌ ان‍داخ‍ت‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۰۴۹ ‬
‪ ۶۳-۱۱۴۸۶۵ ‬
۸
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۸۵۰ ‬
‪ ۲۴۰۷۵۹ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۰۸۵۱ ‬
‪ ۵۲۱۸۴۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۱۵۵۳ ‬
‪ ۸۲۱۵۳۰ ‬
۵
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۱۵۵۴ ‬
‪ ۸۲۰۹۶۴ ‬
۶
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۷۴۷۷ ‬
‪ ۱۵۱۷۵۷۱ ‬
۹
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۳۲۲ ‬
‪ ۱۵۰۰۳۶۰ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۳۲۳ ‬
‪ ۱۵۰۰۳۵۹ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh