خ‍ان‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ه‍ن‍ود، م‍س‍ع‍ود، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ان‍وم‌/ م‍س‍ع‍ود ب‍ه‍ن‍ود
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۳۹
‏شابک : ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-405-167-x‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۴۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۲؛ ۵۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۳؛ ۵۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۵۵۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۸۰‭/ه‍۸۵خ‌۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۸۸۵خ‌ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۸۹۵
 
   آدرس ثابت  خ‍ان‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۰۸۳۷ ‬
‪ ۶۳-۳۰۸۳۷ ‬
۱
۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۳۸۵ ‬
‪ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۴۴۵ ‬
‪ ‬
۱۲
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۱۰۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۱۰۲ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۸۳۱۳۸ ‬
‪ ۱۰۱-۵۰۱۸۷ ‬
۱۷
۱۳۸۱
۲
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۳۳۲۳۴۵ ‬
‪ PIR۷۹۸۰ ‭/ه‍۸۵خ‌۲ ۱۳۸۱ ‬
۱۶
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۵۵۱۶ ‬
‪ ۳۰۸۶۰۲ ‬
۹
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۵۵۱۷ ‬
‪ ۵۲۳۳۳۳ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۹۲۵۶ ‬
‪ ۳۰۸۶۱۶ ‬
۱۰
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۶۰۹۴ ‬
‪ ۳۸۵۸۱۱ ‬
۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۲۱۴۸ ‬
‪ ۲۸۴۹۶۳ ‬
۱۱
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۲۱۴۹ ‬
‪ ۳۸۵۸۱۰ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۳۷۸۸ ‬
‪ ۳۶۰۴۰۰ ‬
۱۹
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۳۷۸۹ ‬
‪ ۳۵۷۷۹۰ ‬
۶
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۸۵۲۳ ‬
‪ ۳۵۹۸۰۴ ‬
۸
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۸۵۲۴ ‬
‪ ۳۵۹۸۰۵ ‬
۷
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۱۶۱۲ ‬
‪ ۱۶۳۸۳۴۳ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۳۲۰۱ ‬
‪ ۱۷۶۸۱۴۴ ‬
۱۸
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh