ی‍ک‌ ت‍اری‍خ‌ درام‌ و ی‍ک‌ درام‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ دو اث‍ر درام‍ات‍ی‍ک‌ از س‍ات‍م‌ خ‍ان‌ ال‍غ‌زاده‌ و ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ب‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، - ۱۳۴۸
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ک‌ ت‍اری‍خ‌ درام‌ و ی‍ک‌ درام‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ دو اث‍ر درام‍ات‍ی‍ک‌ از س‍ات‍م‌ خ‍ان‌ ال‍غ‌زاده‌ و ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌/ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رگ‍ردان‌ م‍ح‍م‍ود ص‍ب‍اح‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اف‍راز ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۹
‏شابک : ‎964-7640-32-3۱۴۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ی‍ک‌ ت‍اری‍خ‌ درام‌ و ی‍ک‌ درام‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ دو اث‍ر درام‍ات‍ی‍ک‌ ...ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ی‍م‍ورم‍ل‍ک‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ی‍ک‌ ت‍اری‍خ‌ درام‌ و ی‍ک‌ درام‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ دو اث‍ر درام‍ات‍ی‍ک‌ ...ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ی‍م‍ورم‍ل‍ک‌.
‏عنوان دیگر : ت‍ی‍م‍ورم‍ل‍ک‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ س‍ری‌ س‍ل‍طان‌ در آب‍س‍ک‍ون‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ال‍غ‌زاده‌، س‍ات‍م‌، ۱۹۹۷ - ۱۹۱۱م‌.‎ .Ulughzoda, Sotim‬ت‍ی‍م‍ورم‍ل‍ک‌ -- ن‍ق‍د و و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ - . ت‍اری‍خ‌ س‍ری‌ س‍ل‍طان‌ در آب‍س‍ک‍ون‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ال‍غ‌زاده‌، س‍ات‍م‌، ۱۹۹۷ - ۱۹۱۱م‌، ت‍ی‍م‍ورم‍ل‍ک‌. ش‍رح‌، ‎.Ulughzoda, Sotim‬
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ - ، ت‍اری‍خ‌ س‍ری‌ س‍ل‍طان‌ در آب‍س‍ک‍ون‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۹۱۷۱‭/‮ال‍ف‌‬۷ت‌۹۰۸۵
‏رده بندی دیویی : ۲ف‍ت‌۸/۶۲‭‮ال‍ف‌‬۷۲۵ت‌ ص‌ن‌/
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۹۰۲
 
   آدرس ثابت  ی‍ک‌ ت‍اری‍خ‌ درام‌ و ی‍ک‌ درام‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ دو اث‍ر درام‍ات‍ی‍ک‌ از س‍ات‍م‌ خ‍ان‌ ال‍غ‌زاده‌ و ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۸۰۷ ‬
‪ ۶۳-۲۸۰۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۸۹۹۴ ‬
‪ ۲۱۵۶۴۰۸ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۸۹۹۵ ‬
‪ ۳۸۰۸۷۰ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh