م‍وان‍ع‌ رش‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و راه‌ح‍ل‌ه‍ای‌ آن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
‏عنوان و نام پديدآور : م‍وان‍ع‌ رش‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و راه‌ح‍ل‌ه‍ای‌ آن‌/ ف‍رام‍رز رف‍ی‍ع‌پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۶ ص‌.‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۲۷۵۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫‭964-325-112-8 : ‬‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‭‭‎Faramarz Rafipoor. Determinants of the scientific development in Iran‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۷۵ - ۲۸۶
‏موضوع : فرهنگستان زبان ایران
‏موضوع : تحقیق -- ایران
‏موضوع : موسسات علمی و آموزشی -- ایران
‏موضوع : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏موضوع : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫Q۱۸۰‭‬ ‭/‮الف‬۹‏‫‭ر۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۰۰۱/۴۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۰۳۷
 
   آدرس ثابت  م‍وان‍ع‌ رش‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و راه‌ح‍ل‌ه‍ای‌ آن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۵۷۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۶۸۱ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۷۶۶۱ ‬
‪ HM۴۷ /ف۲ر۷ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۵۰۱ ‬
‪ HM۴۷ /ف۲ر۷ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۵۰۲ ‬
‪ HM۴۷ /ف۲ر۷ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۵۰۳ ‬
‪ HM۴۷ /ف۲ر۷ ‬
۸
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۵۰۴ ‬
‪ HM۴۷ /ف۲ر۷ ‬
۹
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۳۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۳۱ ‬
۱۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۶۷۹۱ ‬
‪ ۳۶۸۳۳۴ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۶۷۹۲ ‬
‪ ۵۳۵۸۷۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۴۶۷۴ ‬
‪ ۸۷۴۵۳۵ ‬
۲
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۴۶۷۵ ‬
‪ ۳۶۸۷۵۰ ‬
۴
۱۳۸۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh