ن‍زدی‍ک‌ ب‍ا س‍ت‍اره‌ی‌ م‍ه‍ج‍ور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : چ‍ال‍ن‍گ‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، - ۱۳۲۰
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍زدی‍ک‌ ب‍ا س‍ت‍اره‌ی‌ م‍ه‍ج‍ور/ س‍روده‌ی‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ چ‍ال‍ن‍گ‍ی‌
‏مشخصات نشر : اه‍واز: ص‍م‍د، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۸
‏شابک : ‎964-7398-10-7‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۰۱۲‭‬ ‭/‮الف‬۷‏‫‬‮‭ن۴ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۹۰
 
   آدرس ثابت  ن‍زدی‍ک‌ ب‍ا س‍ت‍اره‌ی‌ م‍ه‍ج‍ور
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh