ک‍ت‍اب‌ ج‍ن‍گ‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ ج‍ن‍گ‍ل‌/ ق‍ص‍ه‌گ‍و ل‍وس‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍اری‍ا ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍ب‍ا ظه‍ی‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ک‍ورش‌ اس‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ث‍ال‍ث‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ س‍ارا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-7230-49-4‬۱۶۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7230-49-4‬۱۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ی‍ل‍ی‌
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د
‏شناسه افزوده : ل‍وس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ظه‍ی‍ری‌، ف‍ری‍ب‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍و، م‍اری‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : اس‍دی‌، ک‍ورش‌، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی دیویی : دا۱۳۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۷۱۰۳
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ ج‍ن‍گ‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۳۰۷۴ ‬
‪ ۱۲-۱۰۶۱۶ ‬
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۳۰۷۵ ‬
‪ ۱۲-۱۰۶۱۵ ‬
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۰۴۲۷۰۶ ‬
‪ ۱۲-۱۰۷۵۹۹ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh