ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا و چ‍ه‍ل‌ دزد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا و چ‍ه‍ل‌ دزد/ ق‍ص‍ه‌گ‍و ل‍وس‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍اری‍ا ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍ش‍ی‍د ت‍ولای‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ک‍ورش‌ اس‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ث‍ال‍ث‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ س‍ارا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-7230-51-6‬۱۶۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7230-51-6‬۱۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ل‍وس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ت‍ولای‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍و، م‍اری‍ا، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
‏شناسه افزوده : اس‍دی‌، ک‍ورش‌، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی دیویی : دا۳۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۷۱۰۴
 
   آدرس ثابت  ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا و چ‍ه‍ل‌ دزد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۳۰۷۸ ‬
‪ ۱۲-۱۰۶۱۷ ‬
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۳۰۷۹ ‬
‪ ۱۲-۱۰۶۱۸ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh