ت‍راژدی‌ ری‍چ‍ارد ش‍اه‌ س‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۶۱۶ - ۱۵۶۴
‎Skakespeare, william‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍راژدی‌ ری‍چ‍ارد ش‍اه‌ س‍وم‌/ اث‍ر وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا ب‍راه‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۴۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۱۱ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ۱۲۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ری‍چ‍ارد س‍وم‌.
‏عنوان روی جلد : ری‍چ‍ارد س‍وم‌.
‏عنوان دیگر : ری‍چ‍ارد س‍وم‌
‏موضوع : ری‍چ‍ارد س‍وم‌، ش‍اه‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ،۱۴۸۵ - ۱۴۵۲‎ --Richard III, king of England‬ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۱۶
‏شناسه افزوده : ب‍راه‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PR
‏رده بندی دیویی : ۸۲۲ ۱۳۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۴۹-۴۵۲۵
 
   آدرس ثابت  ت‍راژدی‌ ری‍چ‍ارد ش‍اه‌ س‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۵۰۰ ‬
‪ ۱۰۱-۳۷۲۱۶ ‬
۳
۱۳۴۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh