اف‍ول‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ پ‍رده‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رادی‌، اک‍ب‍ر، - ۱۳۱۸
‏عنوان و نام پديدآور : اف‍ول‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ پ‍رده‌)/ اک‍ب‍ر رادی‌
‏مشخصات نشر : طرف‍ه‌، ۱۳۴۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۰
‏شابک : ۸۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۵۸‭/‮ال‍ف‌‬۴۲‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۴۳
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ر۱۶۸‮ال‍ف‌‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۳۶۰۷
 
   آدرس ثابت  اف‍ول‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ پ‍رده‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۸۱۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۷۳۵۱ ‬
۲
۱۳۴۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۰۲۸۱ ‬
‪ ۳۲۱۴۱۷ ‬
۱
۱۳۴۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh