ع‍ال‍ی‍ج‍ن‍اب‌ ع‍ش‍ق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اع‍ت‍م‍ادی‌، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ -
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ال‍ی‍ج‍ن‍اب‌ ع‍ش‍ق‌/ ر. اع‍ت‍م‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ادان‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۴۹۲ ص.‬
‏فروست : رم‍ان‌‏‫؛ ۱۰۲۱.‬
‏شابک : ‏‫۳۲۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫: ‏‫‭964-7259-20-4‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ریال‬(چاپ دوم)‬‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ریال(چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ریال(چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال(چاپ نهم)‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌ :۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: خ‍رداد ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ نهم: اردیبهشت ۱۳۸۵.
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۷۹۵۳‏‫‭/ع۴۴ع۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‮‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۶۸۹۳
 
   آدرس ثابت  ع‍ال‍ی‍ج‍ن‍اب‌ ع‍ش‍ق‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۲۸ ‬
‪ ۶۳-۱۲۲۸ ‬
۱
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۲۶۰۱ ‬
‪ ۶۳-۱۳۲۲۴۴ ‬
۲۱
۱۳۸۷
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۱۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۸۵ ‬
۱۸
۱۳۸۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۴۶۴۹ ‬
‪ ۲۸۹۰۰۶ ‬
۱۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۴۶۵۰ ‬
‪ ۵۳۶۱۰۶ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۵۳۷۹ ‬
‪ ۵۳۶۱۰۲ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۲۴۹۸ ‬
‪ ۲۸۵۱۷۹ ‬
۱۲
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۲۴۹۹ ‬
‪ ۲۸۸۹۹۸ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۲۵۵۰ ‬
‪ ۵۸۳۷۷۳ ‬
۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۸۳۷۲ ‬
‪ ۳۸۴۱۷۶ ‬
۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۸۳۷۳ ‬
‪ ۵۴۷۸۷۵ ‬
۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۴۸۳ ‬
‪ ۱۰۴۳۵۷۲ ‬
۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۸۹۸۳ ‬
‪ ۷۰۷۵۲۶ ‬
۱۰
۱۳۸۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۸۹۸۴ ‬
‪ ۷۰۷۵۲۷ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۹۶۵۰ ‬
‪ ۱۰۰۵۹۱۶ ‬
۱۹
۱۳۸۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۶۵۰۱ ‬
‪ ۱۰۰۵۹۱۸ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۱۳۰۳ ‬
‪ ۱۲۰۱۵۹۳ ‬
۲۲
۱۳۸۹
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۱۳۰۴ ‬
‪ ۱۲۰۱۵۹۴ ‬
۲۳
۱۳۸۹
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۴۸۵۰ ‬
‪ ۱۲۰۹۵۵۴ ‬
۲۴
۱۳۸۸
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۴۸۵۱ ‬
‪ ۱۲۰۹۵۵۳ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۱۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۹۰۶۱۲۵ ‬
‪ ‭PIR۷۹۵۳ /ع۴۴ع۲ ۱۳۸۱‬ ‬
۱۶
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۱۰۴۵ ‬
‪ ۲۸۶۲۰۰ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۲۲۵۱ ‬
‪ ۲۸۸۹۹۴ ‬
۱۷
۱۳۸۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh