ص‍د چ‍ه‍ره‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌، - ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍د چ‍ه‍ره‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌/ ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ارل‍و (غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۲۹۸. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌۷۲)
‏شابک : ‎964-341-128-1‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-341-128-1‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-341-128-1‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-341-128-1‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۵۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۸/۲‏‫‬‭/ح۹ص۴ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۵۲۷
 
   آدرس ثابت  ص‍د چ‍ه‍ره‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۷۹۶۰۴ ‬
‪ ‭PN۱۹۹۸/۲ /ح۹ص۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۹۶۰۵ ‬
‪ ۶۳۶۵۵۶ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۰۰۰۳ ‬
‪ ۲۸۸۵۴۴ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۰۴۹۶ ‬
‪ ۴۳۵۰۶۴ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۲۰۴۹۷ ‬
‪ ۵۳۲۹۸۴ ‬
۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh