ج‍ش‍ن‍ه‍ا و آداب‌ و م‍ع‍ت‍ق‍دات‌ زم‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍ج‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌‏‫، سیداب‍وال‍ق‍اس‍م‌‬‏‫، ۱۳۰۰ - ۱۳۷۲.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ش‍ن‍ه‍ا و آداب‌ و م‍ع‍ت‍ق‍دات‌ زم‍س‍ت‍ان‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ان‍ج‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬: م‍ص‍ور.
‏فروست : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌؛ ۲.
‏شابک : ‏‫دوره‬: ‏‫‭964-00-0695-5‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ری‍ال‌‬: ‏‫ج.۱‬: ‏‫‭964-00-0696-3‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ری‍ال‌‬: ‏‫ج.۲‬: ‏‫‭964-00-0697-1‬‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‭‭‎Abolghasseme Endgavi. Jasnha - va adab-o mo'taqedat-e-zemestan =fetes, us et coutumes, traditions et croyances concernant I'hiver‬.
‏موضوع : فرهنگ عامه -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭GR۲۹۰‏‫‭/‮الف‬۸ج۵ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۹۸/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۶۴۳
 
   آدرس ثابت  ج‍ش‍ن‍ه‍ا و آداب‌ و م‍ع‍ت‍ق‍دات‌ زم‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۴۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۴۵ ‬
۱
۴
۱۳۷۹
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۵۱ ‬
۲
۳
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۶۵۶۴ ‬
‪ ۴۲۳۶۲۷ ‬
۱
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۶۵۶۵ ‬
‪ ۵۱۱۳۶۵ ‬
۱
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۶۵۶۶ ‬
‪ ۵۱۱۳۶۴ ‬
۲
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۲۶۵۶۷ ‬
‪ ۱۸۹۲۲۷۲ ‬
۲
۱
۱۳۷۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۸۲۶۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۲۱۴ ‬
۲
۴
۱۳۷۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh