م‍ح‍ک‍م‍ه‌ ال‍ع‍دل‌ ف‍ی‌ ب‍ل‍خ‌ "م‍س‍رح‍ی‍ه‌"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ح‍ک‍م‍ه‌ ال‍ع‍دل‌ ف‍ی‌ ب‍ل‍خ‌ "م‍س‍رح‍ی‍ه‌"/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دال‍ت‍ون‍ج‍ی‌، م‍راج‍ع‍ه‌ ف‍ک‍ت‍ور ال‍ک‍ک‌
‏مشخصات نشر : ک‍وی‍ت‌: ال‍م‍ج‍ل‍س‌ ال‍وطن‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و ال‍ف‍ن‍ون‌ و الاداب‌، ۲۰۰۱م‌. = ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‎ 214‬ص‌
‏شابک : ‎99906-0-059-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍ج‍ل‍س‌ دی‍وان‌ ب‍ل‍خ‌.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ت‍ون‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۹۳۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ال‍ک‍ک‌، وی‍ک‍ت‍ور
‏شناسه افزوده : ال‍م‍ج‍ل‍س‌ ال‍وطن‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و ال‍ف‍ن‍ون‌ و الاداب‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۸۰‭/ی‌۶۴م‌۳۰۳۳ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۹۴۷م‌ت‌ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۶۹۶۸
 
   آدرس ثابت  م‍ح‍ک‍م‍ه‌ ال‍ع‍دل‌ ف‍ی‌ ب‍ل‍خ‌ "م‍س‍رح‍ی‍ه‌"
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۲۹۸۲ ‬
‪ ۴۹۰۹۴۹ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh