دی‍وان‌ ح‍س‍ن‌ ده‍ل‍وی‌ (س‍ده‌ ه‍ف‍ت‍م‌ و ه‍ش‍ت‍م‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌ ده‍ل‍وی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ح‍س‍ن‌ ده‍ل‍وی‌ (س‍ده‌ ه‍ف‍ت‍م‌ و ه‍ش‍ت‍م‌)/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ اح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫‏‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : [پ‍ن‍ج‍اه‌ و ی‍ک‌]، ۶۸۴ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۸۹
‏شابک : ‏‫‏‏۵۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‭‭‭‎964-7874-34-0 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‮‎Ahmad Beheshti Shirazi, HamidReza Ghelichkhani: Divan -i hasan-i Dihlavi 7th and 8th century AH‬.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸.
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۳ -، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷ -، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭PIR۵۴۴۱‏‫‭‭‭‭/د۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۸‮ف‍ا‬۱/۳۲‏‫‭‭‭د۸۶۸د ۱۳۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۱۶۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ح‍س‍ن‌ ده‍ل‍وی‌ (س‍ده‌ ه‍ف‍ت‍م‌ و ه‍ش‍ت‍م‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۰۴۸۰ ‬
‪ ۴۱۳۹۹۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۱۰۴۸۱ ‬
‪ ‏۱۷۶۶۱۸۹ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh