ت‍ذک‍ره‌ ش‍اع‍ران‌ ن‍ان‍وا "ش‍اطران‌ ش‍اع‍ر"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ذک‍ره‌ ش‍اع‍ران‌ ن‍ان‍وا "ش‍اطران‌ ش‍اع‍ر"/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۴۰۵] ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-5510-63-5‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-63-5‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ش‍اطران‌ ش‍اع‍ر
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۳۵۴۲‭/ک‌۴ت‌۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۰۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۸۹۶۷
 
   آدرس ثابت  ت‍ذک‍ره‌ ش‍اع‍ران‌ ن‍ان‍وا "ش‍اطران‌ ش‍اع‍ر"
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۹۲۵۷۸ ‬
‪ ‭PIR۳۵۴۲ /‮ک‌‬۴‮ت‌‬۴ ۱۳۸۰‬ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۹۲۵۷۹ ‬
‪ PIR۳۵۴۲ ‭/ک‌۴ت‌۴ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh