دس‍ت‍گ‍اه‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ره‍ت‌، ه‍رم‍ز، ‏‫۱۳۰۷‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : دس‍ت‍گ‍اه‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌/ ه‍رم‍ز ف‍ره‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ه‍دی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍د.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ارت‌‏‫، ۱۳۸۰.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۳ ص‌‏‬: پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
‏شابک : ‏‫۲۷۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫: ‎964-5664-23-3‬‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ری‍ال‌(چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰۰ریال (چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‭‭‬‎The dastgh concept in persian music‬.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ سوم: تابستان ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم : پاییز ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۶۳] - ۲۶۸.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : موسیقی ایرانی -- دستگاه‌ها
‏موضوع : موسیقی ایرانی -- دستگاه‌ها -- ردیف -- پارتیسیون
‏شناسه افزوده : پ‍ورم‍ح‍م‍د، م‍ه‍دی‌، ‫۱۳۵۵ - ‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‭ML۳۴۴‏‫‭‬‭‭‭/ف‌۴۳د۵ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‬‭‭۷۸۹/۱۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۶۰۹۴
 
   آدرس ثابت  دس‍ت‍گ‍اه‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۴۷۶۶ ‬
‪ ۶۳-۵۱۴۶۵ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۱۷۵۶ ‬
‪ ۶۳-۷۷۶۴۵ ‬
۱۲
۱۳۹۱
۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۷۲۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۷۲۹ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۳۴۰۴ ‬
‪ ۳۲۰۸۵۴ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۳۴۰۵ ‬
‪ ۵۶۴۰۸۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۲۲۱۶ ‬
‪ ۱۴۲۱۰۲۴ ‬
۲
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۲۲۱۷ ‬
‪ ۳۱۸۸۱۹ ‬
۷
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۶۴۸۶ ‬
‪ ۸۰۶۵۶۲ ‬
۸
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۶۴۸۷ ‬
‪ ۸۰۶۵۶۱ ‬
۹
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۸۴۷۴ ‬
‪ ۱۳۸۴۵۰۶ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh