ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍گ‍اره‌ای‌ ن‍م‍اده‍ا در ه‍ن‍ر ش‍رق‌ و غ‍رب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ال‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۱۷ -
Hall, James
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍گ‍اره‌ای‌ ن‍م‍اده‍ا در ه‍ن‍ر ش‍رق‌ و غ‍رب‌/ ج‍ی‍م‍ز ه‍ال‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ رق‍ی‍ه‌ ب‍ه‍زادی‌
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر‬‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ن‍وزده‌، ۴۳۳ ص‌.‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫‭‎964-5545-62-5‬‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‭978-964-5545-62-6 :‬ ؛ ‏‫‏۸۶۰۰۰ریال(چاپ چهارم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎‭Illustrated dictionary of symbols in Eastern and Western art‬
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.[409]-419‬.
‏موضوع : س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ در ه‍ن‍ر -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ه‍ن‍ر -- زم‍ی‍ن‍ه‌ و م‍وض‍وع‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍زادی‌، رق‍ی‍ه‌، ‏‫۱۳۱۱ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭N۷۷۴۰‏‫‬‭‭/ه‍۲ف‌۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۰۴/۹۴۶۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۵۹۶۸
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍گ‍اره‌ای‌ ن‍م‍اده‍ا در ه‍ن‍ر ش‍رق‌ و غ‍رب‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۲۵۸۸ ‬
‪ ۶۳-۹۳۰۷۸ ‬
۶
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۸۳۴۵ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۷۹ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۵
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۴۱۲۰ ‬
‪ N۷۷۴۰ /ه۲ف۴ ۱۳۸۰ ‬
۹
۱۳۸۹
۴
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۷۶۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۷۶۶ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۵
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۹۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۹۰۸ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۳۱۹۴ ‬
‪ ۴۲۷۴۵۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۳۱۹۵ ‬
‪ ۴۴۴۱۱۵ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۲۷۹۰۶ ‬
‪ ۱۲۲۷۶۲۹ ‬
۴
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۹۰۷ ‬
‪ ۳۲۶۶۸۷ ‬
۵
۱۳۸۳
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۸۹۳۰۰ ‬
‪ ‏‫‬‭N۷۷۴۰ ‏‫‬‭‭/ه‍۲ف‌۴ ۱۳۸۰ ‬
۱۰
۱۳۸۹
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۹۳۰۱ ‬
‪ ۹۸۰۹۰۴ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۴۳۳۱ ‬
‪ ۸۹۲۶۹۳ ‬
۸
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۹۵۹۹ ‬
‪ ۱۶۶۳۷۶۷ ‬
۱۳
۱۳۹۳
۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۲۹۶۰۰ ‬
‪ ‬
۱۴
۱۳۹۳
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh