ش‍ب‌ روی‍ای‍ی‌ه‍ا: ی‍ک‌ س‍رود ب‍ل‍ن‍د از ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۹۹۰ - ۹۹ ()۱۳۸۰ - ۷۹
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ب‌ روی‍ای‍ی‌ه‍ا: ی‍ک‌ س‍رود ب‍ل‍ن‍د از ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۹۹۰ - ۹۹ ()۱۳۸۰ - ۷۹/ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۲
‏شابک : ‎964-7291-25-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ب‌ روی‍ای‍ی‌ه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر).
‏عنوان دیگر : ش‍ب‌ روی‍ای‍ی‌ه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر).
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۹۸‭/ل‌۹۴ش‌۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭س‌۶۹۱ش‌ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۰۲۶۱
 
   آدرس ثابت  ش‍ب‌ روی‍ای‍ی‌ه‍ا: ی‍ک‌ س‍رود ب‍ل‍ن‍د از ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۹۹۰ - ۹۹ ()۱۳۸۰ - ۷۹
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh