داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ون‍س‍ال‍س‌ اچ‍ه‌وری‍ا، روب‍رت‍و، ۱۹۴۳ - م‌.
Gonzalez Echevarria, Roberto
‏عنوان و نام پديدآور : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌/ گ‍ردآوری‌ روب‍رت‍و گ‍ون‍س‍ال‍س‌‌اچ‍ه‌وری‍ا‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌.‬
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۹۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ج. ۱‬‏‫: ‏‫‬‮‭‎964-312-580-7‬‬‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ریال (ج. ۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ریال (ج. ۱، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ریال (ج. ۱، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫ج. ۲‬‏‫: ‏‫‬‮‭964-312-797-4‬‬‬
‏يادداشت : کتاب حاضر از متن انگلیسی تحت عنوان " The oxford book of latin American short stories " به فارسی برگردانده شده است.
‏يادداشت : ‏‫چاپ قبلی کتاب حاضر به صورت جلدی منتشر شده است.‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ سوم: ۱۳۸۲).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ چهارم: ۱۳۸۲).‬
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴)‬
‏موضوع : داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین -- مجموعه‌ها
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭PQ۷۰۸۵‏‫‬‭/گ۹د۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۶۳/۰۱۰۸۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۹۸۲۳
 
   آدرس ثابت  داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۷۵۹ ‬
‪ ۶۳-۲۳۷۵۹ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۹۷۸۰ ‬
‪ ۶۳-۲۹۷۸۰ ‬
۱
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۲۸۴ ‬
‪ ۶۳-۴۵۲۸۴ ‬
۳
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۳۰۰ ‬
‪ ۶۳-۴۵۳۰۰ ‬
۲
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۷۴۲۲ ‬
‪ ۴۴۰۰۳۱ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۷۴۲۳ ‬
‪ ۳۰۵۲۲۹ ‬
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۳۵۶۰ ‬
‪ ۲۸۶۶۲۵ ‬
۱۱
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۳۵۶۱ ‬
‪ ۵۲۹۱۷۳ ‬
۲
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۰۰۱۸ ‬
‪ ۲۶۷۷۴۶ ‬
۹
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۰۰۱۹ ‬
‪ ۵۲۷۸۲۰ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۱۹۲۰ ‬
‪ ۲۷۲۲۷۰ ‬
۷
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۲۱۹۱۶ ‬
‪ ۱۵۴۸۵۳۹ ‬
۸
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۱۹۱۷ ‬
‪ ۷۱۸۷۰۵ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۷۹۹۶ ‬
‪ ۷۱۴۵۹۷ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۲۵۴۷ ‬
‪ ۳۵۱۶۶۷ ‬
۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۲۵۴۸ ‬
‪ ۳۵۲۰۰۹ ‬
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۲۵۵۹ ‬
‪ ۲۰۸۹۶۱ ‬
۲
۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۲۵۶۰ ‬
‪ ۳۵۲۰۱۰ ‬
۲
۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh