دی‍وان‌ اش‍ع‍ار: دروی‍ش‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ن‍وی‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دروی‍ش‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د طال‍ق‍ان‍ی‌، ق‌۱۱۸۶ - ۱۱۴۷
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ اش‍ع‍ار: دروی‍ش‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ن‍وی‍س‌/ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ اح‍م‍د س‍ه‍ی‍ل‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ش‍اه‍ن‍گ‌ س‍خ‍ن‌، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۶
‏شابک : ۱۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍ا: ۱۳۶۳
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۲
‏شناسه افزوده : س‍ه‍ی‍ل‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌، اح‍م‍د، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌، - ۱۲۹۱
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، م‍ص‍ح‍ح‌، - ۱۳۰۱
‏رده بندی کنگره : PIR۶۶۸۸‭/د۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۵‭د۴۹۴د ۱۳۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۹۸۴۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ اش‍ع‍ار: دروی‍ش‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ن‍وی‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۲۹۶۲۸ ‬
‪ ‭PIR۶۶۸۸ /د۹ ۱۳۸۴‬ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۹۶۲۹ ‬
‪ ۵۹۵۴۵۰ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh