پ‍ازول‍ی‍ن‍ی‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ازوال‍دس‍ت‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍ت‍ک‌، اوزوال‍د
Stack, Oswald
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ازول‍ی‍ن‍ی‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ازوال‍دس‍ت‍ک‌/ [ن‍وش‍ت‍ه‌ ازوال‍دت‍س‍ک‌]؛ ب‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ب‍ه‍م‍ن‌ طاه‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ن‍ج‍اه‌ و ی‍ک‌‏‫، ۱۳۵۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۱ ص‌.
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭Pasolini on Pasolini‬.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : پ‍ازول‍ی‍ن‍ی‌، پ‍ی‍رپ‍ائ‍ول‍و، ۱۹۲۲ - ۱۹۷۵م.
‏موضوع : Pasolini, Pier Paolo
‏شناسه افزوده : طاه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PN۱۹۹۸/۳ /پ۲‏‫‭‮الف‬۵ ۱۳۵۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۴-۱۱۲۷
 
   آدرس ثابت  پ‍ازول‍ی‍ن‍ی‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ازوال‍دس‍ت‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۷۹۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۱۸۴ ‬
۱
۱۳۵۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۴۹۹۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۳۸۳ ‬
۲
۱۳۵۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۰۵۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۰۵۸ ‬
۴
۱۳۵۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۶۷۵۱۷ ‬
‪ ۱۴۴۲۶۷۲ ‬
۳
۱۳۵۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh