ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : ق‍رآن‌. ک‍ردی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ش‍رف‍ک‍ن‍دی‌ (ه‍ه‌ژار)؛ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍ث‍م‍ان‌ طه‌، ث‍ل‍ث‌ ورق‍ه‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د غ‍ف‍وری‌، ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ اف‍ش‍ی‍ن‌ ب‍ه‍اری‌ زر، ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ س‍ع‍ی‍د ق‍ادری‌؛ ت‍ذه‍ی‍ب‌ ب‍ه‍رام‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌؛ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ م‍رادی‌؛ وی‍رای‍ش‌ م‍ح‍م‍دم‍اج‍د م‍ردوخ‌ روح‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : [س‍ن‍ن‍دج‌]ت‍اره‌ن‍گ‍اه‌.
[ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر اح‍س‍ان‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : [۶۱۰] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌ ه‍م‍س‍ان‌ دارن‍د
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ق‍ورئ‍ان‍ی‌ پ‍ی‍روز.
‏عنوان روی جلد : ق‍ورئ‍ان‍ی‌ پ‍ی‍روز.
‏عنوان دیگر : ق‍ورئ‍ان‍ی‌ پ‍ی‍روز
‏شناسه افزوده : ش‍رف‍ک‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۱۳۶۹ - ۱۳۰۰، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : طه‌، ع‍ث‍م‍ان‌، خ‍طاط
‏شناسه افزوده : م‍ه‍رب‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، ب‍ه‍رام‌، ت‍ذه‍ی‍ب‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : م‍رادی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۲۹ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : م‍ردوخ‌ روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍اج‍د، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : BP۶۰/۳‭/ش‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۴۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۶۹۳۵
 
   آدرس ثابت  ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۹۵۱۰ ‬
‪ BP۶۰/۳ /ش۴ ‬
۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۷۰۲۲ ‬
‪ ۵۴۸۹۳۵ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۷۰۲۳ ‬
‪ ۴۹۲۶۳۳ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh