در ان‍ت‍ظار ن‍ور: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - م‍ذه‍ب‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : در ان‍ت‍ظار ن‍ور: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - م‍ذه‍ب‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍خ‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍س‍ن‌ اف‍را، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۳
‏شابک : ‎964-5866-05-7‬ ؛ ‎964-5866-05-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۶۳‭/ل‌۳۳د۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۴‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۶۳۸د ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۸۳۲۲
 
   آدرس ثابت  در ان‍ت‍ظار ن‍ور: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - م‍ذه‍ب‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۸۰۷۰۶ ‬
‪ ۱۵۴۱۳۲۲ ‬
۱
۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۰۷۰۷ ‬
‪ ۳۰۶۷۸۲ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh