ت‍ول‍دی‌ دی‍گ‍ر: ۱۳۳۸ ت‍ا ۱۳۴۲
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۴۵ - ۱۳۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ول‍دی‌ دی‍گ‍ر: ۱۳۳۸ ت‍ا ۱۳۴۲/ ف‍روغ‌ ف‍رخ‌زاد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رواری‍دخ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۴۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۱
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۶۲‭/ت‌۹ ۱۳۴۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ف‌۴۲۸ت‌ ۱۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۴۴۶۵
 
   آدرس ثابت  ت‍ول‍دی‌ دی‍گ‍ر: ۱۳۳۸ ت‍ا ۱۳۴۲
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۶۰۹۷ ‬
‪ ۱۲۸۵۷۱ ‬
۳
۱۳۴۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۴۱۲۱ ‬
‪ ۲۲۳۰۲۴۲ ‬
۱
۱۳۶۳
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۸۲۴۸ ‬
‪ ۲۹۲۹۲۰ ‬
۲
۱۳۴۲
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۰۳۱۵۱۸ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۴۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh