پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و س‍ازه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ن‍ظام‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و س‍ازه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ن‍ظام‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌ و ی‍ح‍ی‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۰ ص‌.م‍ص‍ور (پ‍ارت‍ی‍س‍ون‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار(پ‍ارت‍ی‍س‍ون‌)
‏فروست : (ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ردم‌۷)
‏شابک : ‎964-5799-29-5‬۲۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5799-29-5‬۲۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ‎Ali Bulook bashi‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ارت‍ش‌
‏موضوع : س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : س‍ازه‍ا
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‍دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ی‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭M۱۲۷۰/‏‫‬‭/ب۸پ۴ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۸۴/۸۰۹۵۵۰۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۷۲۰۴
 
   آدرس ثابت  پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و س‍ازه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ن‍ظام‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۹۵۹۹ ‬
‪ ۳۱۹۵۹۹ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh