دی‍وان‌ خ‍ی‍ال‍ی‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ی‍ال‍ی‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌، - ق‌۸۵۰
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ خ‍ی‍ال‍ی‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۸۵
‏شابک : ‎964-5510-63-5‬ ؛ ‎964-5510-63-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ اش‍ع‍ار خ‍ی‍ال‍ی‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۷۲۸‭/د۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۳‭خ‌۹۵۵د ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۸۱۸
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ خ‍ی‍ال‍ی‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۷۲۸۳ ‬
‪ ۶۳-۴۸۰۷۱ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۶۶۳۳ ‬
‪ ۳۸۸۲۷۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۲۷۹۰۶ ‬
‪ ۷۲۱۵۴۳ ‬
۳
۱۳۵۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh