طوم‍ار ش‍ی‍خ‌ ش‍رزی‍ن‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : طوم‍ار ش‍ی‍خ‌ ش‍رزی‍ن‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‏‫، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۷۹] ص‌.‬‬
‏شابک : ‏‫‏۲۰۰۰۰ ریال‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭‭ ‎964-5512-34-4‬ :‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال(چاپ هشتم)‬‬‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ق‍ب‍لا در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۹.
‏موضوع : فیلم‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /ط۹‏‫‭ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۳۶۲
 
   آدرس ثابت  طوم‍ار ش‍ی‍خ‌ ش‍رزی‍ن‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۳۰۵۰ ‬
‪ ۶۳-۱۳۳۴۲۷ ‬
۴
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۶۲۷۰ ‬
‪ ۳۴۷۲۹۴ ‬
۱
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۱۴۹۴ ‬
‪ ۸۷۸۵۹۵ ‬
۲
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۱۴۹۵ ‬
‪ ۸۷۸۵۹۶ ‬
۳
۱۳۸۹
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh