ج‍ام‍ع‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از اس‍ت‍ف‍ت‍اآات‌ م‍ح‍م‍د ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍اض‍ل‌ م‍وح‍دی‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۱۰
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از اس‍ت‍ف‍ت‍اآات‌ م‍ح‍م‍د ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ام‍ی‍ر ال‍ع‍ل‍م‌، ۱۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ‎964-93089-1-1‬(دوره‌) ؛ ‎964-93089-1-1‬(دوره‌) ؛ ‎964-93089-1-1‬(دوره‌) ؛ ‎964-93089-1-1‬(دوره‌) ؛ ‎964-93089-2-x‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-93089-4-6‬(ش‍م‍ی‍ز)۱۰۰۰۰ری‍ال‌؛(گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور)۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۲)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ام‍ی‍ر؛ ۱۳۷۶
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ه‍م‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌، ۱۳۸۰
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۸۰؛ ۱۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
‏موضوع : ف‍ت‍واه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۸۳/۹‭/ف‌۱۸ج‌۲ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۹۲۵
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از اس‍ت‍ف‍ت‍اآات‌ م‍ح‍م‍د ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۵۳۷۴۰ ‬
‪ ۱۵۶۳۰۳۰ ‬
۱
۱۳۸۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۳۷۴۱ ‬
‪ ۵۱۳۷۸۷ ‬
۱
۱
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۹۰۹۰ ‬
‪ ۲۹۳۱۰۱ ‬
۲
۳
۱۳۸۳
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۵۹۰۹۱ ‬
‪ ۱۵۶۳۰۲۹ ‬
۲
۲
۱۳۸۱۰
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۷۸۱۹ ‬
‪ ۱۱۵۶۳۰۶ ‬
۱
۲
-
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۹۰۱۷ ‬
‪ ۱۸۰۴۷۷۱ ‬
۲
۱
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh