م‍ج‍ل‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ س‍ن‍م‍ار [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍ل‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ س‍ن‍م‍ار [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌‏‫: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‏‫، ۱۳۸۰.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۶ص.‬
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‭‎964-6751-27-X‬‮‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال ( چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال ( چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰.‬
‏يادداشت : ‏‫ چاپ چهارم: ۱۳۸۹.‬
‏موضوع : نمایشنامه فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۸۰‭‬ ‭/ی۶۴‏‫‬‮‭م۳۵ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۲/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۶۳۱
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍ل‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ س‍ن‍م‍ار [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۲۰۹۰ ‬
‪ ۶۳-۴۲۰۹۰ ‬
۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۱۷۰۷ ‬
‪ ۶۳-۱۳۱۹۴۹ ‬
۷
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۰۸۱۸ ‬
‪ ۳۸۴۷۰۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۰۸۱۹ ‬
‪ ۳۶۸۱۹۴ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۶۷۳۸۰ ‬
‪ ‭PIR۷۹۸۰/ی۶۴ م۳۵ ۱۳۸۰‬ ‬
۳
۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۳۱۵۳ ‬
‪ ۲۸۷۹۸۵ ‬
۵
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۳۱۵۴ ‬
‪ ۲۸۷۹۸۴ ‬
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۱۷۷ ‬
‪ ۸۸۲۱۷۹ ‬
۸
۱۳۸۹
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh