ک‍رگ‍دن‌: ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍ون‍س‍ک‍و، اوژن‌، ‏‫۱۹۰۹ - ‏۱۹۹۴م.‬
Ionesco, Eugène
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍رگ‍دن‌: ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌/ اوژن‌ ی‍ون‍س‍ک‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‌. ک‍اش‍ی‍گ‍ر.
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍ش‍ر ف‍ردا‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۵ص‌.‬‬‬:‌ م‍ص‍ور.
‏فروست : ادب‍ی‍ات‌ ن‍م‍ای‍شی ج‍ه‍ان‌/ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌؛ ۱۵. ت‍ئ‍ات‍ر ف‍ردا؛ ۱۴.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫‭‭‭‎964-6328-61-X‬ :‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫‭978-964-6328-61-X :
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭Rhinoceros‬.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در س‍ال‌ ۱۳۷۶ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ک‍رگ‍دن‌: (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ پ‍رده‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌)" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ آل‌اح‍م‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏موضوع : نمایشنامه فرانسه-- ‏‫قرن ۲۰م.‏
‏شناسه افزوده : ک‍اش‍ی‍گ‍ر، م‍دی‍ا، ‏‫۱۳۳۵ - ‏۱۳۹۶.‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PQ۲۶۵۱‭‬ /و۹‏‫‭ک۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۴۲/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۴۹۴
 
   آدرس ثابت  ک‍رگ‍دن‌: ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۷۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۷۸۷ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۹۰۵۰ ‬
‪ ۱۰۸۳۱ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۹۰۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۱۹۰ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۹۱۰۴ ‬
‪ ۱۵۶۴۹۳۸ ‬
۳
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۹۱۰۵ ‬
‪ ۱۵۶۴۹۳۹ ‬
۴
۱۳۹۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh