زن‍دگ‍ی‌ واق‍ع‍ی‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ن‍ای‍ت‌ [رم‍ان‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اب‍اک‍وف‌، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌، ۱۹۷۷ - ۱۸۹۹
‎Nabokov, Vladimir Vladimirovich‬
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌ واق‍ع‍ی‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ن‍ای‍ت‌ [رم‍ان‌]/ ولادی‍م‍ی‍ر ن‍اب‍اک‍وف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ام‍ی‍د ن‍ی‍ک‌ف‍رج‍ام‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۲۲
‏فروست : (ق‍ل‍م‍رو ادب‍ی‍ات‌/ زی‍رن‍ظر ح‍م‍ی‍د ام‍ج‍د۹)
‏شابک : ‎964-6900-16-x‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6900-16-x‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The real life of Sebastian Knight‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‌ف‍رج‍ام‌، ام‍ی‍د، ۱۳۵۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PG۳۴۷۵‭/ن‌۲ز۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱/۷۳۴۴‭ن‌۱۱۲ز ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۳۲
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌ واق‍ع‍ی‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ن‍ای‍ت‌ [رم‍ان‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۶۸۵۰ ‬
‪ ۶۳-۵۶۸۵۰ ‬
۲
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۱۰۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۵۵۲ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۰۷۰۶ ‬
‪ ۴۲۸۱۹۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۰۷۰۷ ‬
‪ ۳۹۱۸۲۲ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۶۴۹ ‬
‪ ۶۷۵۳۶۸ ‬
۴
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۶۵۰ ‬
‪ ۶۷۵۳۶۹ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh