دی‍وان‌ ام‍ی‍رخ‍س‍رو ده‍ل‍وی‌، م‍طاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ی‍م‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍س‍رو
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍رخ‍س‍رو، خ‍س‍روب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ق‌۷۲۵ - ۶۵۱
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ام‍ی‍رخ‍س‍رو ده‍ل‍وی‌، م‍طاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ی‍م‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍س‍رو/ ب‍ه‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اق‍ب‍ال‌ ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و اش‍راف‌ م‍ح‍م‍د روش‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۲۸
‏شابک : ‎964-351-051-4‬ ؛ ‎964-351-051-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
‏شناسه افزوده : ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌، اق‍ب‍ال‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : روش‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۲ - ، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۳۴۱ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۱‭‮ال‍ف‌‬۸۲۳د ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۷۰۱
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ام‍ی‍رخ‍س‍رو ده‍ل‍وی‌، م‍طاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ی‍م‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍س‍رو
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۷۰۴۸ ‬
‪ ۳۹۲۸۲۹ ‬
۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۱۷۰۴۹ ‬
‪ PIR۵۳۴۱۱۳۸۰ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh