از زم‍ان‌ ج‍ن‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍اه‍رودی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پديدآور : از زم‍ان‌ ج‍ن‍ون‌/ ش‍ع‍ر اف‍ش‍ی‍ن‌ ش‍اه‍رودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : [۸۲] ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-7291-10-8‬۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7291-10-8‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۲۳‭/‮ال‍ف‌‬۲۵‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ش‌۲۶۱‮ال‍ف‌‬ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۹
 
   آدرس ثابت  از زم‍ان‌ ج‍ن‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۶۷ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۴۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۹۶ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۶۵۲۶ ‬
‪ ۱۷۰۹۴ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۶۵۲۷ ‬
‪ ۲۸۱۶۰۱ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh