ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۵۲- ۱۳۵۷
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : بهار‌لو، عباس، ‏‫۱۳۳۷‏-‬، مستعار
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۵۲- ۱۳۵۷/ ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ارل‍و (غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌۵۱۲
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ۲۶)
‏شابک : ‎964-5799-02-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ع‍ن‍وان‌ :ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۵۲-۱۳۵۷
‏رده بندی کنگره : PN‭۱۹۹۸ف‌۹۳۴
‏رده بندی دیویی : ۷۹۱۴۳۷/۰۱۶‭[۷۹۱/۴۳۷۱۶]
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۶۱۲۵
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۵۲- ۱۳۵۷
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۰۵۹ ‬
‪ ‬
۲۶
۱
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۰۶۲ ‬
‪ ‬
۲۶
۲
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۸۵۰۹۷۰ ‬
‪ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh