م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌/ ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ارل‍و (غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌)
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۳
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ق‍طره‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۵۶۸ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۲۵۴. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌۵۹)
‏شابک : ‎964-341-086-2‬۲۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-341-086-2‬۲۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : وی‍رای‍ش‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "م‍ع‍رف‍ی‌ و ن‍ق‍د ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌" ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ع‍رف‍ی‌ و ن‍ق‍د ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌
‏موضوع : م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ان‌
‏رده بندی کنگره : PN۱۹۹۸/۳‭/م‌۳ح‌۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۲۸۵۲
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۶۲۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۶۲۵۴ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۶۲۶۶ ‬
‪ ۴۴۸۴۶۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۶۲۶۷ ‬
‪ ۴۴۸۴۷۰ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh