خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا/ ب‍رگ‍ردان‌ از دی‍ن‌ دب‍ی‍ره‌ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌؛ گ‍زارش‌ ف‍ارس‍ی‌ از وح‍ی‍دی‌؛ دس‍ت‌ن‍وی‍س‌ ف‍ری‍دون‌ ب‍ه‍زاد‌رس‍ت‍گ‍اری‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: راس‍ت‍ی‌؛ ۱۳۷۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۷ ص‌.‬: ج‍دول‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏عنوان عطف : خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : اوس‍ت‍ا
‏موضوع : اوس‍ت‍ا -- خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۲۸۴-۱۳۶۲.، مترجم
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍زاد رس‍ت‍گ‍اری‌، ف‍ری‍دون‌، خ‍طاط
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BL۱۵۱۵‏‫‬‬‭‭/خ‌۴۴ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۵/۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۴۰۲۷
 
   آدرس ثابت  خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۲۰۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۹۰۲ ‬
۱
۱۳۴۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۸۱۳ ‬
‪ ۱۴۶۰۷۴۶ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۹۸۱۴ ‬
‪ ۹۰۲۸۳۸ ‬
۲
۱۳۵۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh