ن‍وروز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۴ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍وروز: ج‍ش‍ن‌ ن‍وزای‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ش‌/ ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۹ ص‌.‬: م‍ص‍ور
‏فروست : از ای‍ران‌ چ‍ه‌ م‍ی‌دان‍م‌؟؛ ۷.
‏شابک : 9645799147 ؛ ‏‫۱۳۸۰ری‍ال‌ (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۸۸۰۰ ری‍ال‌ (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم) ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‫: چاپ هفتم‏‬‏‫‬‭‭978-964-5799-14-2 :
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭‭Ali bulookbashi: Nowruz‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۸۰
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۶
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۱۷] - ۱۱۹.
‏موضوع : ع‍ی‍د ن‍وروز
‏موضوع : جشن‌ها -- ایران
‏شناسه افزوده : دفتر پژوهشهای فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫GT۴۸۷۴‭‬ ‭/آ۲‏‫‭ب۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۹۴/۲۶۸۳۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۳۵۳۱
 
   آدرس ثابت  ن‍وروز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۸۰ ‬
‪ ۶۳-۱۲۴۸۰ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۱۷۲۹ ‬
‪ ۶۳-۶۱۷۲۹ ‬
۷
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۱۱۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۷۶۸ ‬
۱۶
۱۳۸۸
۶
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۵۲۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۵۲۴ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۵۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۵۷۹ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۴۲۵۰ ‬
‪ ۵۳۰۴۴۳ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۴۲۵۱ ‬
‪ ۲۷۷۳۰۳ ‬
۱۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۸۵۵۳ ‬
‪ ۶۵۲۰۷۰ ‬
۹
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۷۵۷۶ ‬
‪ ۴۳۰۴۷۸ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۷۵۷۷ ‬
‪ ۴۲۵۷۴۲ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۹۲۳۴ ‬
‪ ۶۶۸۸۳۸ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۹۲۳۵ ‬
‪ ۵۹۲۳۹۲ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۱۵۰۰ ‬
‪ ۹۰۹۸۷۷ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۶۴۰۱ ‬
‪ ۹۰۹۸۷۸ ‬
۱۸
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۸۰۱۹ ‬
‪ ۹۱۳۸۱۴ ‬
۱۴
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۸۰۲۰ ‬
‪ ۹۱۳۸۱۵ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۸۵۵۱ ‬
‪ ۱۴۸۷۶۶۳ ‬
۱۹
۱۳۸۶
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh