در دای‍ره‌ م‍ع‍ن‍ا: ش‍رح‌ آی‍ات‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در اب‍ی‍ات‌ م‍ث‍ن‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : در دای‍ره‌ م‍ع‍ن‍ا: ش‍رح‌ آی‍ات‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در اب‍ی‍ات‌ م‍ث‍ن‍وی‌/ ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍خ‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍س‍ن‌ اف‍را، - ۱۳۸۰.
‏شابک : ‎964-90328-9-4‬(دوره‌) ؛ ‎964-90328-9-4‬(دوره‌) ؛ ‎964-90328-9-4‬(دوره‌) ؛ ‎964-90328-9-4‬(دوره‌) ؛ ‎964-5866-00-6‬(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ دوم‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۸۱): ۱۷۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : م‍ث‍ن‍وی‌. ش‍رح‌
‏موضوع : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲ - ۶۰۴ق‌. -- م‍ث‍ن‍وی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۷ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲ - ۶۰۴ق‌. م‍ث‍ن‍وی‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۳۰۱‭/ب‌۸د۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۱‭م‌۸۴۹م‌/ش‌ ب‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۳۴۳۷
 
   آدرس ثابت  در دای‍ره‌ م‍ع‍ن‍ا: ش‍رح‌ آی‍ات‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در اب‍ی‍ات‌ م‍ث‍ن‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۰۶۷۲ ‬
‪ ۶۸۸۱۳۱ ‬
۱
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۰۶۷۳ ‬
‪ ۳۱۰۸۹۲ ‬
۱
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۳۷۵۶ ‬
‪ ۳۰۷۱۴۲ ‬
۳
۱۳۸۱
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۵۳۷۵۷ ‬
‪ ‭PIR۵۳۰۱ /‮ب‌‬۸د۴‬ ‬
۱
۱۳۸۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh